Konta bankowe

Konto na które należy wpłacać wszelkie należne opłaty dotyczące przedszkola to:

Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"
ul. Bracka 18, 41-205 Sosnowiec
Pekao SA 83 1240 4836 1111 0010 5850 4780

Konto na które należy wpłacać wszelkie należne opłaty dotyczące żłobka to:

Niepubliczny Żłobek "Calineczka"
ul. Bracka18, 41-219 Sosnowiec
Pekao SA 46 1240 4836 1111 0010 4135 9823

W tytule wpłaty należy wpisać: Nazwisko i imię dziecka, miesiąc, czesne: kwota, wyżywienie: kwota

Na opłaty składają się:

  • Wpisowe: przedszkole-300 zł , żłobek- 400zł - opłata wstępna pobierana przy podpisaniu umowy - płatna jednorazowo na rok, pokrywa koszty ubezpieczenia i wyprawki dziecka.
  • Opłata coroczna: 200zł -pobierana we wrześniu każdego kolejnego roku szkolnego, pokrywa koszty ubezpieczenia i wyprawki dziecka na kolejny rok.
  • Opłata stała miesięczna (czesne) - płatne za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, nie ulega zwrotowi bez względu na ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku
  • Opłata miesięczna za wyżywienie - w przypadku nieobecności dziecka ulega zwrotowi od drugiego dnia ciągłej nieobecności w placówce, w przypadku wcześniejszego zgłoszenia od pierwszego dnia nieobecności
  • Stawka żywieniowa za nieobecne dni nie ulega zwrotowi w przypadku opóźnienia w płaceniu czesnego

Miesięczna opłata za Przedszkole lub Żłobek składa się z czesnego oraz kosztów wyżywienia jest płatna z góry, gotówką lub przelewem do 10-go dnia każdego miesiąca.