Oferta żłobka

Niepubliczny Żłobek "Calineczka" prowadzi działalność opiekuńczopielęgnacyjną, profilaktyczną i wychowawczą dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat.

Żłobek czynny jest w godzinach od 6.00 do 18.00. Placówka otwierana jest o godzinie 6.00 po wcześniejszym zgłoszeniu zaistniałej potrzeby przez rodzica.

Rozwijamy u dzieci umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w życiu codziennym, uczymy uprzejmości, szacunku do innych, dzielenia się i zabawy w grupie. Przy współpracy z rodzicami kierunkujemy rozwój dzieci zgodnie z wrodzonym potencjałem i ich uzdolnieniami.

Pomagamy rodzicom i dziecku przy rozstaniu. Rozwiązujemy różne problemy, gwarantując rodzicom wymianę własnych doświadczeń podczas wspólnych spotkań.

Mało liczne grupy oraz wysoko wykwalifikowany personel gwarantują wszechstronny rozwój dziecka.

Program realizowany w żłobku uwzględnia pełny rozwój osobowości intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Naszym celem jest wychować dzieci na śmiałych, dobrze radzących sobie w życiu malców, mających właściwy kontakt z otoczeniem.

Zapewniamy:

 • warunki pobytu jak najbardziej zbliżone do warunków domowych
 • pełne bezpieczeństwo
 • żywienie zgodne z obowiązującymi normami
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci
 • współdziałamy z rodzicami w sprawach opieki i wychowania

Oferujemy:

 • wykwalifikowaną opiekę nad dziećmi
 • naukę języka angielskiego (dzieci starsze)
 • zabawy psychoruchowe
 • muzykoterapię
 • arteterapię
 • ćwiczenia logopedyczne
 • inne formy "edukacji przez zabawę"

Wyprawka:

 • bielizna i ubranka na zmianę
 • obuwie zmienne zapinane lub skarpetki antypoślizgowe
 • piżamka (dzieci starsze)
 • pieluchy jednorazowe
 • chusteczki nawilżające
 • krem pielęgnacyjny
 • zestaw do karmienia (butelka na mleko i/lub sok, kubek "niekapek") podpisane
 • śliniaczki
 • ulubioną przytulankę do zasypiania