Konta bankowe

KONTO PRZEDSZKOLA:

Calineczka Sp.z o.o.
ul. Bracka 18, 41-205 Sosnowiec
Pekao SA 83 1240 4836 1111 0010 5850 4780

KONTO ŻŁOBKA:

Calineczka Sp.z o.o.
ul. Bracka18, 41-205 Sosnowiec
Pekao SA 53 1240 4836 1111 0010 7226 9717 


W tytule wpłaty należy wpisać: Nazwisko i imię dziecka, miesiąc, czesne: kwota, wyżywienie: kwota

Na opłaty składają się:

  • Wpisowe: przedszkole-400 zł , żłobek- 400zł - opłata wstępna pobierana przy podpisaniu umowy - płatna jednorazowo na rok, pokrywa koszt wyprawki dziecka.
  • Opłata coroczna: 200zł -pobierana na każdy kolejny rok szkolny, pokrywa koszty ubezpieczenia i wyprawki dziecka.
  • Opłata stała miesięczna (czesne) - płatne za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, nie ulega zwrotowi bez względu na ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku
  • Opłata miesięczna za wyżywienie - w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu ulega zwrotowi od drugiego dnia ciągłej nieobecności w placówce, w przypadku wcześniejszego zgłoszenia od pierwszego dnia nieobecności, w przypadku żłobka opłata za wyżywienie jest bezzwrotna. 
  • Stawka żywieniowa za nieobecne dni nie ulega zwrotowi w przypadku opóźnienia w płaceniu czesnego.

Miesięczna opłata za Przedszkole lub Żłobek składa się z czesnego oraz kosztów wyżywienia jest płatna z góry, gotówką lub przelewem do 10-go dnia każdego miesiąca.